OMG CADEAUBON VOORWAARDEN

In aanvulling op onze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door Opmaatgehaakt.nl. ("Opmaatgehaakt.nl") uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Opmaatgehaakt.nl cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opmaatgehaakt.nl uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door Opmaatgehaakt.nl en door Opmaatgehaakt.nl aangewezen derde partijen.

2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Opmaatgehaakt.nl te worden verstrekt. Opmaatgehaakt.nl behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Opmaatgehaakt.nl of een door Opmaatgehaakt.nl aangewezen derde partij aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een Cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dient u de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Opmaatgehaakt.nl te overleggen.

3. Actiecodes gelden niet bij aanschaf van een cadeaubon.
Om een Cadeaubon te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in het "winkelmandje" te plaatsen. Tijdens het betaalproces vult u in het veld 'Actiecode' de exacte code in.

4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.

5. Cadeaubonnen uitgegeven door Opmaatgehaakt.nl en/of door Opmaatgehaakt.nl aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via de webshop www.Opmaatgehaakt.nl.

6. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

7. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

8. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden.

9. In geval van restitutie ontvangt u een cadeaubon met eenzelfde waarde als u heeft gebruikt om uw bestelling af te rekenen.

10. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

11. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.

12. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

13. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

14. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice via info@opmaatgehaakt.nl of 06-58800009. 

 

© 2017 - 2024 Opmaatgehaakt.nl | sitemap | rss